Zmiany w amortyzacji

Dwie ważne zmiany nastąpiły w amortyzacji środków trwałych. Po pierwsze, podatnicy korzystający ze zwolnienia z podatku dochodowego (w tym działający w specjalnych strefach ekonomicznych) nie mogą już obniżać ani podwyższać stawek amortyzacji. Do końca 2020 r. było to dozwolone, a szef Krajowej Administracji Skarbowej w wielu opiniach zabezpieczających potwierdził, że takie manipulowanie stawkami amortyzacji przez spółkę działającą w SSE nie jest unikaniem opodatkowania.