Rozwiązanie to obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. wskutek nowelizacji ustawy o CIT i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2122).
Umożliwia ujmowanie w podatkowych kosztach odpisu na specjalny rachunek inwestycyjny, czyli wyodrębniony rachunek bankowy (rozliczeniowy), albo imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.