Nowelizacja przepisów o PIT wprowadza preferencje dla małżonków rozliczających się wspólnie oraz podatników korzystających z ulgi internetowej.
Senat debatował nad zmianami w ustawie o PIT, CIT oraz ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, które zostały uchwalone przez Sejm 29 października.
W części dotyczącej PIT, senatorowie wnieśli poprawki precyzujące zwolnienia z podatku dla wypłat z pracowniczych programów emerytalnych. Doprecyzowali również zasady rozliczenia podatkowego wkładów do spółek niemających osobowości prawnej oraz likwidacji takich spółek i wystąpienia wspólnika ze spółki. Podtrzymana zostanie zasada kontynuacji rozliczania kosztów podatkowych (amortyzacji przedmiotów wkładów).