Od 2011 r. będą zliberalizowane warunki dla ulgi internetowej. Nadal brak wyszczególnienia na fakturze opłaty za internet pozbawi ulgi. Eksperci: nie istnieją argumenty za brakiem wyszczególnienia opłat za sieć.
Od 1 stycznia 2011 r. zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy o PIT, które uproszczą zasady dokumentowania wydatków poniesionych na internet. Podatnicy będą mogli pomniejszyć swój dochód o wydatki na sieć nawet wtedy, gdy nie będą posiadać faktur VAT. Wystarczające będzie posiadanie jakiegokolwiek dokumentu stwierdzającego poniesienie takiego wydatku.
Niestety nic nie zmieni się dla podatników, którzy opłacają internet w ramach pakietu usług, np. razem z telewizją, telefonem. Jeśli z dokumentu potwierdzającego poniesienie wydatku będzie wynikało, że podatnik płaci za pakiet – a nie internet – z ulgi nie będzie mógł skorzystać.