Od tego, czy wydatek na kalendarz firmowy ma charakter reklamowy, czy reprezentacyjny, zależy, czy firma zaliczy takie wydatki do kosztów podatkowych.
Każdego roku pojawia się pytanie, czy wydatki na kalendarze firmowe dla kontrahentów i partnerów biznesowych można potraktować jako koszty uzyskania przychodu dla celów podatkowych. Nie jest to sprawa oczywista, ponieważ w praktyce klasyfikacja taka zależy od charakteru wydatku.
Dominika Łabędzka, doradca podatkowy w Firmie Doradczej KPMG, wyjaśnia, że najważniejsze jest określenie, czy dany wydatek został poniesiony przez podatnika w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów oraz czy nie stanowi wydatku o charakterze reprezentacyjnym, wyłączonego wprost z kosztów podatkowych.
Zarówno przepisy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) oraz o CIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) ogólne zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów definiują podobnie, jednak kryteria rozgraniczenia pomiędzy reprezentacją a reklamą są subiektywne.
Z interpretacji organów podatkowych wynika, że w przypadku upominków dla partnerów biznesowych należy wziąć pod uwagę przede wszystkim intencje będące podstawą działania podatnika oraz wartość upominku. Kalendarze będą mogły zostać potraktowane jako nośniki reklamowe, jeśli ich wręczenie ma na celu spopularyzowanie marki firmy, przedstawienie informacji na jej temat oraz zachętę do nabycia oferowanych przez nią towarów czy usług.
Dominika Łabędzka podkreśla jednak, że zdaniem niektórych organów i sądów do uznania wydatku za reklamowy wystarczające jest opatrzenie go trwałym i wyraźnie wyeksponowanym znakiem handlowym, wskazane byłoby pokierowanie się bardziej restrykcyjnym podejściem i uwidocznienie na upominku także informacji identyfikujących podatnika (przede wszystkim kontaktowych) i jego oferty handlowej.
– Obiekcje organów podatkowych wzbudzić może także wartość kalendarzy – im wyższa, tym bardziej skłania do uznania, że podatnik stara się podkreślić swoją prestiżową pozycję na rynku, a zatem wydatek ma charakter reprezentacyjny – dodaje.
Wartość wydatków na upominki dla klientów i kontrahentów jest zależna od możliwości finansowych podatnika, a atrakcyjność kalendarza – związana z ciekawą szatą graficzną czy materiałem, z którego został wyprodukowany.
Dlatego też w ocenie Dominiki Łabędzkiej do oceny tego, czy koszt nie jest nadmiernie wysoki, należy przyjąć kryterium zdroworozsądkowe.
Ważne!
Wydatek na przygotowanie kalendarzy firmowych może być kosztem, jeśli ma charakter reklamowy