Podatnik prowadzi firmę informatyczną. Zajmuje się realizacją projektów graficznych.

– Czy wydatki na specjalistyczny kurs z obsługi programu komputerowego mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów – pyta pan Marcin z Krakowa.

Zdaniem Katarzyny Ryszard, doradcy podatkowego w Kancelarii Skłodowscy, aby wydatki na studia przedsiębiorcy mogły zostać zaliczone do kosztów, muszą zostać spełnione pewne warunki.

Zakres studiów musi być związany z prowadzoną działalnością. Wydatek na studia musi bowiem mieć wpływ na osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie ich źródła, o czym stanowi art. 22 ust. 1 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

– Do kosztów mogą być zaliczone tylko te wydatki na studia, które są związane z prowadzoną działalnością, np. przedsiębiorca prowadzący firmę informatyczną powinien wybrać studia związane z informatyką, ale także związane ogólnie z działalnością gospodarczą, np. ekonomia lub zarządzanie – dodaje Katarzyna Ryszard.

Opłaty za studia nie są również wymienione w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT, tj. w katalogu wydatków, które nie mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodów.

W końcu warunkiem zaliczenia wydatków do kosztów jest ich właściwe udokumentowanie.

– Przedsiębiorca powinien dysponować fakturą VAT potwierdzającą uiszczenie opłaty za studia. Oprócz tego za koszty można uznać także wydatki poniesione na dojazd na uczelnię czy zakup materiałów edukacyjnych, co też trzeba udokumentować – tłumaczy Katarzyna Ryszard.

Opłaty za czesne na studiach, egzaminy i inne wydatki związane ze studiami mają pośredni związek z prowadzoną działalnością i zmierzają do zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów, dlatego należy ująć je w dacie ich poniesienia i zaliczać do kosztów uzyskania przychodu w roku ich poniesienia. Takie zasady zastosuje przedsiębiorca, który rozlicza się na zasadach ogólnych i prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów.