Określenie miejsca świadczenia usług reklamowych, czyli ich opodatkowania VAT, zależy od tego, czy usługobiorcą jest podatnik, czy osoba niebędąca podatnikiem.
Podatniczka zamierza świadczyć usługi reklamowe.
– Czy należy rozliczać podatek od towarów i usług – pyta pani Alina z Malborka.