Resort finansów nie wprowadzi specjalnych zasad opodatkowania dla przedsiębiorców prowadzących działalność wydawniczą.
Wprowadzenie podatku dochodowego, który jest proporcjonalny do przynoszonych zysków, spowodowałoby wyrównywanie szans pomiędzy wydawnictwami. Taki wniosek płynie z interpelacji poselskiej (nr 23235/11). Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na nią poinformowało, że wprowadzanie do systemu podatkowego odrębnych rozwiązań bądź specjalnych preferencji podatkowych, skierowanych do określonej grupy podatników, np. prowadzących działalność wydawniczą, stanowiłoby naruszenie zasady równości wobec prawa.
Resort zwrócił jednocześnie uwagę, że stawki w podatku dochodowym, zarówno od osób prawnych, jak i fizycznych, określone są w ustawie procentowo. Oznacza to, że należność podatkowa jest proporcjonalna do uzyskanego dochodu, a więc podatek jest relatywny do dochodu uzyskanego przez podatników. Także VAT obciąża obrót w bezpośredniej relacji do jego wysokości.
MF wskazało, że przychody z działalności wydawniczej osób fizycznych mogą być również opodatkowane na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, tj. ryczałtem ewidencjonowanym lub kartą podatkową.