Mimo nowelizacji ustawy o CIT Komisja Europejska wciąż ma powody do skierowania skargi przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE - mówi Arkadiusz Bakowski, doradca podatkowy, menedżer w TPA Horwath.
Arkadiusz Bakowski, doradca podatkowy, menedżer w TPA Horwath Fot. Archiwum
Prezydent 10 października podpisał kolejną nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowelizacja wynikała m.in. z konieczności wyrównania traktowania funduszy inwestycyjnych krajowych i zagranicznych. Czy ten cel został osiągnięty?