W Unii Europejskiej ponad 1,2 mln osób pracuje poza granicą swojego kraju ojczystego. W 2010 r. płace brutto pracowników transgranicznych i sezonowych wyniosły 46,9 mld euro. Te dane mogłyby być jednak bardziej imponujące – tak uważa Komisja Europejska.
Z najnowszych badań wynika, że podatnicy nie podejmują pracy w innym kraju UE, ponieważ obawiają się kłopotów z rozliczeniem podatkowym swoich dochodów. Dlatego Komisja Europejska zamierza przeprowadzić wnikliwą ocenę krajowych systemów podatków bezpośrednich, by ustalić, czy stawiają one w niekorzystnej sytuacji pracowników, którzy mają miejsce pobytu i miejsce zatrudnienia w dwóch różnych państwach UE.

W UE uruchomiono dwa serwisy: Twoja Europa – Porady oraz SOLVIT