Otrzymanie udziałów w zamian za aport w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nie stanowi przychodu opodatkowanego CIT. Czy w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa musi wchodzić prawo do nieruchomości?
Z uwagi na wyłączenie nabycia takiego aportu z pojęcia przychodu wynikające z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT, wykładnia legalnej definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa ma istotne znaczenie praktyczne. Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy o CIT zorganizowana część przedsiębiorstwa to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.
W jednej z interpretacji podatkowych zaprezentowane zostało stanowisko, że warunkiem uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest to, aby jednym z nich była nieruchomość.