– W przypadku wniesienia aportu do spółki osobowej przychody z tego tytułu są zwolnione z podatku – mówi Krzysztof Bramorski, radca prawny, partner zarządzający w Kancelarii BSO Prawo & Podatki.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), przychody uzyskane w wyniku wniesienia aportu do spółki osobowej podlegają zwolnieniu przedmiotowemu z PIT. Dotyczy to spółek osobowych prawa handlowego, czyli spółki: jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej.

Inaczej jest w przypadku spółek kapitałowych, czyli z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnych.

– Przychodem z otrzymania udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wniesienie aportu jest nominalna wartość udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny – mówi Krzysztof Bramorski.

Jak wyjaśnia ekspert, przychód powstaje w dniu zarejestrowania spółki albo wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki albo wydania dokumentów akcji, jeżeli ich objęcie jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.

19 proc. wynosi stawka podatku od dochodu z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną

Przy wnoszeniu aportów do spółki mającej osobowość prawną, opodatkowaniu PIT podlega dochód uzyskany z tytułu objęcia udziałów (akcji) w zamian za aport (w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część). Dochód ten oblicza się jako różnicę między wartością nominalną objętych udziałów (akcji) a kosztami ich uzyskania. Zatem gdy ktoś wniósł do spółki kapitałowej np. działkę kupioną wcześniej za 40 tys. zł, a w zamian otrzymał akcje (udziały) warte 50 tys. zł, to uzyskał 10 tys. zł dochodu i musi zapłacić od tego podatek.

– Jeżeli wartość nominalna udziałów objętych w zamian za wniesione aportem nieruchomości jest równa kosztom uzyskania przychodu, dochód – a tym samym podatek dochodowy od osób fizycznych – nie wystąpi – podkreśla Krzysztof Bramorski.

Ewentualnego dochodu nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. W przypadku osób fizycznych podatek z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu. Do 30 kwietnia następnego roku trzeba złożyć w urzędzie skarbowym odrębne zeznanie – na formularzu PIT-38. W tym samym terminie podatnik musi wpłacić należny podatek z tego tytułu.