Spółka musi rozliczyć podatek dochodowy z tytułu sprzedaży działek, mimo że współwłaścicielami są członkowie wspólnoty gruntowej.
Sędzia NSA Tomasz Zborzyński podkreślił, że spółka, która zarządza gruntami, ma osobowość prawną i może być podatnikiem. Skargę kasacyjną do NSA złożyła spółka powołana do zagospodarowania wspólnoty gruntowej, która uważała, że decyzja dotycząca zapłaty CIT jest niezgodna z prawem.
Środki uzyskane ze sprzedaży powinny być wolne od opodatkowania, gdyż aktywność wspólnoty ograniczała się do działalności statutowej o charakterze rolniczym oraz na rzecz mieszkańców. Z tą argumentacją nie zgodziły się ani fiskus, ani sądy. Już samo wyposażenie spółki w osobowość prawną determinuje objęcie jej ustawą o CIT. Wyrok jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 12 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 2409/10. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia