Limit małego podatnika w PIT i CIT oraz VAT ma zostać podniesiony do 2 mln euro, co uprości rozliczenia podatkowe przedsiębiorców.
Jak już informowaliśmy, zwiększenie z 1,2 mln do 2 mln euro limitu do prowadzenia ksiąg rachunkowych będzie skutkowało tym, że więcej firm będzie mogło prowadzić uproszczoną ewidencję księgową. Jednocześnie do tego samego poziomu ma być podniesiony limit w obu ustawach o podatkach dochodowych (PIT i CIT) oraz VAT, który decyduje o statusie małego podatnika. Pozwoli to większej liczbie drobnych przedsiębiorców korzystać z podatkowych preferencji. Zmiany przewiduje projekt założeń trzeciej ustawy deregulacyjnej opracowany przez Ministerstwo Gospodarki.
– Modyfikacja definicji małego podatnika jest korzystna dla przedsiębiorców – ocenia Karol Janusz, ekspert podatkowy w Mazars.
Posiadanie takiego statusu wiąże się z możliwością korzystania z określonych ułatwień w rozliczeniach z fiskusem. Ekspert wskazuje, że w VAT większa liczba podatników będzie mogła korzystać z kwartalnych rozliczeń bez konieczności dokonywania miesięcznych płatności oraz rozliczać się metodą kasową. Jej podstawową zaletą jest konieczność zapłaty podatku należnego dopiero po zapłaceniu faktury przez kontrahenta (zasadą jest, że VAT od transakcji trzeba zapłacić niezależnie od tego, czy kontrahent uiścił należność za usługę lub dostawę).
– W przypadku podatków dochodowych PIT i CIT status małego podatnika wiąże się przede wszystkim z prawem do tzw. jednorazowej amortyzacji środków trwałych oraz możliwością kwartalnego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy – wymienia Karol Janusz.
Podwyższenie progu uprawniającego do korzystania ze statusu małego podatnika powinno wpłynąć na rozwój drobnej przedsiębiorczości. Zdaniem naszego rozmówcy może to spowodować, że większa liczba osób zdecyduje się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, mając świadomość, że dopiero przekroczenie kwoty 2 mln euro (czyli w chwili obecnej, zgodnie z kursem średnim NBP na pierwszy dzień roboczy października 2011 r. – kwoty 8 874 000 zł), spowoduje powstanie obowiązku prowadzenia pełnej księgowości.
Znacznie zredukują się obciążenia wynikające z konieczności wypełniania obowiązków podatkowych i rachunkowych przez przedsiębiorców, którzy nieznacznie przekraczali próg przychodów uprawniający do posiadania statusu małego podatnika.
Etap legislacyjny Projekt założeń przekazany do konsultacji społecznych