Taka propozycja jest elementem nowych założeń do projektu ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej. Obecnie prawo do wpłacania kwartalnych zaliczek na PIT na konto urzędu skarbowego mają tylko ci ryczałtowcy, których roczne przychody nie przekraczają równowartości 25 tys. euro. Resort gospodarki uważa, że jest to dyskryminacja przedsiębiorców z uwagi na formę rozliczenia podatkowego. Podatnicy opłacający PIT na zasadach ogólnych mogą stosować zaliczki kwartalne, jeśli ich przychody nie przekraczają 1,2 mln euro. Limit ten jest więc znacząco wyższy.

Ministerstwo Finansów oszacowało, że gdyby zaliczki kwartalne dotyczyły większej grupy ryczałtowców, to budżet straciłby na tym 0,3 mld zł w pierwszym roku funkcjonowania nowych przepisów. Według resortu, wynika to z tego, że każdego roku wpłaty na PIT dokonywane przez ryczałtowców rozkładają się równomiernie. W 2011 r. były na poziomie około 150 mln zł miesięcznie. Teraz te pieniądze trafiałyby do fiskusa później, a dłużej znajdowałyby się w rękach przedsiębiorców. Z tych powodów MF wnioskuje o wykreślenie propozycji z projektu. Decyzję ma podjąć rząd podczas kolejnego posiedzenia.

Zaliczka na podatek
stanowi świadczenie na poczet przyszłego podatku, który ostatecznie rozliczany jest dopiero po zakończeniu roku podatkowego. System zaliczek służy zapewnieniu bieżących wpływów budżetowych. W ten sposób każdy podatnik kredytuje Skarb Państwa.

Etap legislacyjny

Założenia do projektu ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki i przedłożone 11 października 2012 r. Komitetowi Stałemu Rady Ministrów.