W przyszłym roku status małego podatnika w PIT, CIT i VAT będą mieć przedsiębiorcy, których tegoroczne przychody ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczą 4922 tys. zł. Kwota ta jest wynikiem przeliczenia na złote 1,2 mln euro po średnim kursie ogłoszonym wczoraj przez Narodowy Bank Polski (w pierwszy dzień roboczy października), który wyniósł 4,1020 zł za euro, i zaokrąglenia do tysiąca złotych. W tym roku limit ten jest wyższy i wynosi 5324 tys zł.
Przynależność do grupy tzw. małych podatników uprawnia do korzystania z wielu uproszczeń, np. możliwości jednorazowej amortyzacji środków trwałych czy kasowej metody rozliczeń VAT (obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później niż do 90. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi).
Limit 1,2 mln euro dla celów VAT nie dotyczy podatników prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających funduszami powierniczymi, będących agentami, zleceniobiorcami lub innymi osobami świadczącymi usługi o podobnym charakterze (z wyjątkiem komisu). W tym przypadku został on określony na 45 tys. euro, czyli w 2013 roku wyniesie 185 tys. zł (po kursie 4,1020 zł/euro i zaokrągleniu do tysiąca złotych). W 2012 roku limit ten wynosi 200 tys. zł.