Z ulgi na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej (SSE) trzeba zacząć korzystać od momentu poniesienia pierwszej inwestycji.
Sprawa dotyczyła zwolnienia z CIT dochodu uzyskanego przez firmę z działalności w SSE. Takie zwolnienie to jedna z form tzw. regionalnej pomocy publicznej. Mówi o tym art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.). Wysokość tej pomocy, a tym samym wysokość ulgi podatkowej, określana jest w zezwoleniu na działalność w SSE i zależy od miejsca, w którym położona jest strefa, a w szczególności od poziomu bezrobocia.
Wielkość pomocy powinna odpowiadać także wydatkom inwestycyjnym, do których zobowiąże się przedsiębiorstwo.