Zmiana przepisów od 1 stycznia 2013 r. umożliwi rozliczenie leasingu gruntów na tych samych zasadach, niezależnie od formy prawnej władania nieruchomością. Nowe regulacje dotyczyć będą tylko umów zawartych po tej dacie.
Eksperci podatkowi i przedstawiciele branży leasingowej są zgodni: przepisy pozwalające objąć umową leasingu prawo wieczystego użytkowania gruntów wypełniają lukę prawną, jaka istniała od momentu, gdy w ustawach o PIT i CIT wprowadzono przepisy dotyczące opodatkowania leasingu. Brak możliwości objęcia jedną umową leasingu budynku wraz z gruntem będącym w użytkowaniu wieczystym komplikował rozliczenia, zmuszając przedsiębiorców do zawierania oddzielnej umowy dzierżawy tego prawa. Od 1 stycznia 2013 r. to się zmieni dzięki ustawie z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. z 30 listopada, poz. 1342).

Dwie umowy