Przedsiębiorcy nie muszą obliczać co miesiąc zaliczek na PIT lub CIT. Aby płacić je w stałej kwocie, trzeba złożyć oświadczenie do urzędu skarbowego o wyborze zaliczek uproszczonych. Termin złożenia pisemnego zawiadomienia upływa 20 lutego.
Zasadą jest, że podatki dochodowe od przychodów z działalności gospodarczej trzeba rozliczać na bieżąco – z reguły co miesiąc – poprzez tzw. zaliczki podatkowe. Natomiast ostatecznie podatek za dany rok rozlicza się przy składaniu zeznania rocznego (do końca kwietnia dla podatników PIT albo do końca marca dla podatników CIT, jeśli ich rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym).
Co do zasady zaliczki trzeba obliczać na podstawie dochodu uzyskanego w danym miesiącu. Po jego zakończeniu osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą więc obliczyć wysokość wpłaty i uiścić ją na konto urzędu skarbowego. Każdego miesiąca kwota zaliczki jest inna.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Zaliczek uproszczonych

Korekty zeznania

Zaliczek kwartalnych

Jak obliczyć zaliczkę uproszczoną przy rozliczeniu według skali

Jak obliczyć zaliczkę uproszczoną przy rozliczeniu liniowym

W jakich terminach wpłacać zaliczki kwartalne na podatek dochodowy

Zobacz pełną treść artykułu w elektronicznej wersji eDGP: Jak płacić zaliczki uproszczone na podatek dochodowy.