Przedsiębiorcy nie muszą obliczać co miesiąc zaliczek na PIT lub CIT. Aby płacić je w stałej kwocie, trzeba złożyć oświadczenie do urzędu skarbowego o wyborze zaliczek uproszczonych. Termin złożenia pisemnego zawiadomienia upływa 20 lutego.
Zasadą jest, że podatki dochodowe od przychodów z działalności gospodarczej trzeba rozliczać na bieżąco – z reguły co miesiąc – poprzez tzw. zaliczki podatkowe. Natomiast ostatecznie podatek za dany rok rozlicza się przy składaniu zeznania rocznego (do końca kwietnia dla podatników PIT albo do końca marca dla podatników CIT, jeśli ich rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym).
Co do zasady zaliczki trzeba obliczać na podstawie dochodu uzyskanego w danym miesiącu. Po jego zakończeniu osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą więc obliczyć wysokość wpłaty i uiścić ją na konto urzędu skarbowego. Każdego miesiąca kwota zaliczki jest inna.