2 kwietnia mija termin na rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za 2012 r. Deklarację CIT-8 składają nie tylko podmioty działające jako osoby prawne, lecz także inne jednostki organizacyjne. Nie wszystkie organizacje muszą jednak składać zeznanie – zależy to od ich statusu i stopnia samodzielności.
Zgodnie z przepisami jeśli rok podatkowy podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) pokrywa się z rokiem kalendarzowym, mają oni obowiązek rozliczyć się do końca trzeciego miesiąca następnego roku. W tym roku ostatni dzień marca wypada w niedzielę, a zatem w myśl Ordynacji podatkowej (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) termin na złożenie deklaracji zostanie przesunięty na następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Jednak w tym roku kolejny dzień roboczy wypada dopiero 2 kwietnia, ponieważ 1 kwietnia jest drugim dniem świąt wielkanocnych. Oznacza to, że w tym roku CIT za 2012 r. można rozliczyć aż do 2 kwietnia włącznie. Dopiero gdy podatnik złoży deklarację po tym dniu, zaczną być naliczane odsetki.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Klubów osiedlowych

Rad rodziców

Klubów uczniowskich

Czy każda osoba może podpisać roczną deklarację CIT
Czy trzeba złożyć CIT-8, kiedy nie było dochodu
Zobacz pełną treść artykułu w elektronicznej wersji eDGP: Jakie organizacje nie składają CIT-8.