Sejm odrzucił poprawkę PSL, która zakładała opodatkowanie CIT spółek komandytowych. Uchwalił też ustawę o zmianie ustaw o PIT i CIT. Nowelizacja zakłada, że podatkiem dochodowym od osób prawnych będą objęte spółki komandytowo-akcyjne. Zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2014 r.

Pozostawienie zasad opodatkowania SK to bardzo dobra wiadomość dla wspólników tych spółek. Dalej będzie bowiem obowiązywała zasada jednokrotnego ich opodatkowania. PIT płacą bowiem jedynie wspólnicy, natomiast spółka daniny nie uiszcza.

Nowelizacja nie jest natomiast zaskoczeniem dla akcjonariuszy SKA. W tym przypadku Ministerstwo Finansów konsekwentnie dążyło do opodatkowania spółek, ponieważ SKA były wykorzystywane do optymalizacji podatkowych. Przypomnijmy, że obecnie akcjonariusze płacą podatek dopiero w momencie wypłaty dywidendy (19 proc. PIT). Spółka nie jest opodatkowana. Po zmianach, zapłaci ona CIT. Jednocześnie 19-proc. zryczałtowanym podatkiem objęta będzie wypłata zysku z SKA do jej wspólników. Sytuacja podatkowa akcjonariuszy i komplementariuszy SKA będzie jednak różna.