Czy kwoty z faktur przechowywanych tylko np. w formacie pdf lub tiff mogą być podatkowym kosztem? Jedne organy to potwierdzają, inne w ogóle nie chcą odpowiadać na pytania w tej sprawie.
Problemu nie widzi dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, czego przykładem jego interpretacje m.in. z 13 lipca 2016 r. (nr IBPB-1-3/4510-479/16/MO), z 7 lipca br. (nr IBPB-1-1/4510-150/16/BK) i z 19 stycznia br. (nr IBPB-1-3/4510-46/16/SK).
Dyrektor potwierdził w nich, że elektroniczna faktura jest dowodem w świetle art. 181 ordynacji podatkowej, bo przepis ten wymienia tylko przykładowe dokumenty źródłowe stanowiące podstawę do zapisów w księgach rachunkowych. Faktury można więc przechowywać w dowolnej formie (również wyłącznie elektronicznej), pod warunkiem że będą one stanowić dowód zaistnienia zdarzenia. Brak oryginalnego dokumentu źródłowego (w tym wypadku – w wersji papierowej) nie wyklucza automatycznie możliwości zaliczania wydatku do kosztów – potwierdził organ.