Spółka, której umowa założycielska została podpisana jeszcze w 2016 r., nie rozliczy się z fiskusem według obniżonej stawki podatku dochodowego. Nie ma znaczenia, że rozpoczęła działalność gospodarczą dopiero od 2017 r. – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Chodziło o spółkę, która została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 20 grudnia 2016 r. Pierwsze transakcje przeprowadziła dopiero w styczniu 2017 r., dlatego sądziła, że w 2017 r. będzie mogła płacić podatek dochodowy według stawki 15 proc., zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o CIT. Przepis ten pozwala korzystać z preferencji w roku, w którym podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej.
Spółka uważała, że chodzi o faktyczny początek prowadzenia biznesu, a nie datę wpisania do KRS, ani dzień zawarcia umowy przez wspólników. Argumentowała, że jest wielu przedsiębiorców wpisanych do rejestru, którzy przez lata nie rozpoczynają prowadzenia działalności gospodarczej.
Dyrektor KIS stwierdził jednak, że pojęcie „rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej” należy rozumieć maksymalnie szeroko. Chodzi nie tyle o dzień uzyskania pierwszego przychodu czy przeprowadzenia pierwszej opodatkowanej transakcji, ale o każde inne zdarzenie gospodarcze, które powinno znaleźć odzwierciedlenie w księgach rachunkowych. Może być nim np. zawarcie umowy wywierającej skutki cywilnoprawne, wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych lub aportu na pokrycie kapitału zakładowego, zaciągnięcie pożyczki itp. – wyjaśnił dyrektor KIS.
W tym konkretnym przypadku początkiem prowadzenia działalności gospodarczej byłby więc dzień podpisania umowy spółki, czyli 29 listopada 2016 r. – stwierdził organ.
Uznał zatem, że pierwszy rok podatkowy spółki rozpoczął się 29 listopada 2016 r., a zakończy się 31 grudnia 2017 r. Odmówił więc spółce prawa do 15-proc. stawki CIT, bo – jak przypomniał – zgodnie z art. 8 nowelizacji z 5 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1550) prawa do tej preferencji nie mają podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i kończy się po 31 grudnia 2016 r. Spółka musi więc płacić 19-proc. CIT – podsumował dyrektor KIS. ⒸⓅ
Interpretacja dyrektora KIS z 2 sierpnia 2017 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.137.2017.2.MST