PROBLEM: Polskie spółki córki należące do międzynarodowych koncernów bardzo często mniej lub bardziej świadomie biorą udział w transakcjach łańcuchowych. Uczestnictwo w takiej transakcji nie jest wolne od ryzyk podatkowych. Chcąc je zminimalizować, trzeba znać warunki, na jakich odbywa się transport.
Przepisy o transakcjach łańcuchowych ujęto w art. 7 ust. 8 oraz art. 22 ust. 2–4 ustawy o VAT. Są one dosyć skomplikowane, dlatego warto na wstępie pokrótce je wyjaśnić.
Transakcja łańcuchowa występuje, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: