Mąż nie odpowiada za zaległości podatkowe żony, jeżeli nie współdziałał z nią w jej działalności gospodarczej, a przed ślubem oboje podpisali intercyzę – wyjaśnił dyrektor katowickiej izby.
Z pytaniem wystąpił mężczyzna, który chce powtórnie wziąć ślub ze swoją byłą małżonką. Zamierza podpisać z nią intercyzę – tak samo, jak to zrobił przed zawarciem pierwszego małżeństwa. Wyjaśnił, że przyszła żona prowadzi działalność, ale bez jego udziału. I tak też zostanie po zawarciu ślubu. Podatnik chciał się upewnić, że po ślubie nie będzie odpowiadał za zobowiązania żony.
Dyrektor Izby Skarbowej Katowicach to potwierdził. Przypomniał, że zasadą jest, iż w małżeństwie odpowiedzialność podatkowa obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka (art. 29 par. 1 ordynacji podatkowej). Jednak do małżonków, którzy zawarli umowę o ograniczeniu lub wyłączeniu wspólności majątkowej (czyli intercyzę), ma zastosowanie art. 111 par. 1 ordynacji. Z przepisu tego wynika, że członek rodziny podatnika odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą za zaległości podatkowe wynikające z tej działalności, ale tylko powstałe w okresie, w którym stale współdziałał w jej wykonywaniu, osiągając z niej korzyści.
Ale skoro mąż nie będzie współdziałał z żoną w prowadzeniu firmy, a przed ślubem podpisze intercyzę, to nie będzie odpowiadał za zaległości podatkowe. Na skutek intercyzy oboje nie będą też posiadali majątku wspólnego, na którym fiskus mógłby dokonać zabezpieczenia zobowiązań.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 18 listopada 2016 r., nr 2461-IBPB-1-1.4518.19.2016.1.BK.