Na koniec 2017 roku planowane jest uruchomienie Centralnego Rejestru Faktur. Obok Jednolitego Pliku Kontrolnego i potencjalnego wdrożenia e-paragonów, ma to być kolejna broń w walce z luką podatkową. Co dla przedsiębiorców oznacza wprowadzenie centralnej bazy faktur?

Centralny Rejestr Faktur będzie ogólnokrajowym repozytorium danych, do którego będą trafiały wszystkie wystawiane faktury. Dokumenty będą tam nie tylko archiwizowane, ale też analizowane w ramach podatkowych czynności sprawdzających. Nowe narzędzie ma przede wszystkim pozwolić fiskusowi przeciwdziałać i szybko wykrywać przestępstwa karuzelowe. Ma też pomóc w wychwytywaniu fałszywych i nieprawidłowych faktur, które są podstawą do wyłudzeń VAT. Według pomysłodawców centralna baza pozwoli również rozwiązać problem niewłaściwego przypisywania stawek VAT.

CRF upowszechni elektroniczne fakturowanie