Przepisy ustawy o Krajowej Administracji Podatkowej wejdą w życie 1 marca 2017 r. – zakłada jedna z poprawek Senatu, którą rozpatrzy teraz Sejm.
Senat przyjął z poprawkami ustawę o KAS i przepisy ją wprowadzające. Reforma zakłada całkiem nową strukturę administracji podatkowej, skarbowej i celnej. Dziś mamy izby i urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej oraz izby i urzędy celne. Po zmianach będziemy mieli izby administracji skarbowej, którym będą podlegały urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe.
Senatorowie zadecydowali, że reforma zacznie obowiązywać nie z początkiem 2017 r., a dopiero od 1 marca. Ze służb skarbowych zostanie zdjęta odpowiedzialność za ochronę lotnisk, jak to przewidywała ustawa w wersji uchwalonej przez Sejm. Teraz poprawki Senatu rozpatrzą posłowie.
W Sejmie natomiast rozpoczęły się prace nad dwoma projektami zmian w zakresie podatku od sprzedaży detalicznej. Pierwszy – rządowy – przewiduje przesunięcie wejścia w życie ustawy na 1 stycznia 2018 r., co ma związek z zastrzeżeniami Komisji Europejskiej do nowego podatku. Drugi – autorstwa Klubu Poselskiego Nowoczesna – zakłada uchylenie ustawy. Oba projekty zostały skierowane do dalszych prac w sejmowej komisji.
Do sejmowej komisji trafił również rządowy projekt nowelizacji ustawy o VAT. Zakłada ona m.in.:
● wprowadzenie sankcji w wysokości:
– 30 proc. kwoty zaniżenia lub zawyżenia – za zaniżenie podatku należnego, zawyżenie podatku naliczonego oraz niezłożenie deklaracji z wykazanym podatkiem należnym,
– 100 proc. podatku naliczonego – za stwierdzone naruszenie prawa (np. posługiwanie się fikcyjnymi fakturami),
● podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego z VAT z 150 tys. zł do 200 tys. zł,
● wprowadzenie zakazu kwartalnego rozliczania przez firmy rozpoczynające działalność oraz dużych podatników (o obrotach przekraczających 1,2 mln euro),
● wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności pełnomocnika do kwoty 500 tys. zł za zaległości podatnika powstałe w ciągu pierwszych 6 miesięcy jego funkcjonowania.
Do Senatu trafiła natomiast nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym. Zakłada ona, że jeśli zakłady energochłonne, wykorzystujące wyroby węglowe do celów opałowych, będą chciały nadal korzystać ze zwolnienia od akcyzy, będą musiały mieć jeden z pięciu systemów związanych z ochroną środowiska lub zwiększaniem efektywności energetycznej.
Zakończyły się prace nad małą ustawą o innowacyjności. Wydłuża ona z 3 do 6 lat okres, w jakim przedsiębiorca będzie mógł odliczać koszty poniesione na działalność badawczo-rozwojową. Ustawa nie tylko wprowadza wyższe limity odliczeń od przychodu, ale też rozszerza katalog wydatków zaliczanych do kosztów kwalifikowanych, czyli podlegających dodatkowemu odliczeniu. Ustawa w tym zakresie ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.
Etap legislacyjny
Ustawa o KAS (druk senacki 312) i ustawa wprowadzająca (druk senacki 313) – obie wróciły do Sejmu po poprawkach Senatu.
Ustawa o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (pierwotny druk sejmowy nr 789) – uchwalona
Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym (druk sejmowy 849) – skierowana do Senatu.
Projekty nowelizacji ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej: rządowy (druk sejmowy nr 952) i poselski (druk sejmowy nr 928) – skierowane do prac w sejmowej komisji.
Projekt nowelizacji ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowynr 965) – skierowany do prac w sejmowej komisji.