Siedmiu sędziów NSA odpowie, czy odpowiedzialność wspólników spółki osobowej musi być ustalana w ramach jednego postępowania, czy może być odrębnie.Taką decyzję podjął zwykły trzyosobowy skład Naczelnego Sądu Administracyjnego, rozpatrując sprawę wspólnika rozwiązanej spółki cywilnej. Odpowiedź na pytanie NSA będzie jednak dotyczyć także wspólników spółek: jawnej, partnerskiej oraz komplementariuszy w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych.