W ciągu trzech kwartałów 2016 r. urzędy kontroli skarbowej zatrzymały 566 mln zł nienależnych zwrotów VAT. To ponad trzy razy więcej niż w analogicznym okresie 2015 r. (130 mln zł).
W sumie kontrole skarbowe dały w tym czasie budżetowi 1,5 mld zł, czyli prawie 80 proc. więcej niż w trzech kwartałach zeszłego roku, kiedy to budżet państwa odzyskał dzięki nim prawie 870 mln zł – wynika z danych Ministerstwa Finansów.
Tegoroczne kontrole skarbowe nie tylko zatrzymywały nienależne zwroty VAT. Przyniosły też 620 mln zł wpłat od podatników, którzy otrzymali decyzje fiskusa (wzrost o ponad 20 proc. w stosunku do trzech kwartałów 2015 r.) i 234 mln zł wpłat od podmiotów, które w wyniku kontroli same skorygowały deklaracje (wzrost o 75 proc.).
Kolejne 130 mln zł pochodziło z mandatów karnoskarbowych i grzywien związanych z dobrowolnym poddaniem się odpowiedzialności w postępowaniach karnoskarbowych (wzrost o 46 proc.).
Zdaniem Wiesława Jasińskiego, wiceministra finansów i generalnego inspektora kontroli skarbowej, ponad trzykrotny wzrost skuteczności inspektorów w zakresie zwrotów VAT to skutek szybszego wyłapywania prób wyłudzeń podatku.
Nadal jednak dane o wpływach są niższe od ustaleń organów kontroli skarbowej.
W tym czasie bowiem ustalenia wynikające z decyzji wyniosły ponad 15 mld zł, a w zeszłym roku – 11,5 mld zł. To oznacza ich 30-proc. wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Znaczna część ustaleń dotyczyła pustych faktur. W zeszłym roku opiewały one na kwotę 7,7 mld zł, a w tym – już na 9,2 mld zł (ok. 18,5 proc. więcej).
Dane te oznaczają, że w dalszym ciągu udaje się wyegzekwować jedynie część niezapłaconych podatków ujawnionych przez kontrole. W ciągu trzech kwartałów 2015 r. wpłaty stanowiły ok. 7,5 proc. ustaleń, w tym roku nieco lepiej, bo ok. 10 proc.
Ministerstwo zaznaczyło, że wzrost skuteczności kontroli skarbowej nie wynika ze zwiększonej ich liczby. Postępowań kontrolnych dotyczących podatków było w ciągu trzech kwartałów br. nawet nieco mniej (4168) niż w zeszłym roku (4200).
Zdaniem resortu większa skuteczność wynika z lepszego typowania podmiotów do kontroli oraz bardziej efektywnego śledzenia nowych kanałów funkcjonowania grup przestępczych. ⒸⓅ
Ustalenia i wpłaty z kontroli skarbowej
Działanie III kwartały 2015 r. III kwartały 2016 r. Wzrost/ spadek
Liczba zakończonych kontroli ogółem 6 796 7 117 4,7 proc.
w tym: liczba zakończonych kontroli dotyczących podatków 4200 4168 -0,8 proc.
Ustalenia, dla których wydano decyzje 11,5 mld zł 15 mld zł 30,6 proc.
w tym puste faktury (art. 108 ustawy o VAT) 7,7 mld zł 9,2 mld zł 18,5 proc.
Ustalenia, dla których złożono korektę deklaracji (z odsetkami) 145 mln zł 380 mln zł 161,5 proc.
Wpłaty wynikające z decyzji 516 mln zł 620 mln zł 20,3 proc.
Wpłaty wynikające z korekt deklaracji 134 mln zł 234 mln zł 75,1 proc.
Zatrzymane zwroty VAT 130 mln zł 567 mln zł 335,2 proc.
Razem: wpłaty i zatrzymane zwroty 869 mln zł 1,55 mld zł 78,5 proc.