W piątek posłowie przyjęli ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawę wprowadzającą. Zmiany będą wymagały wydania nawet 81 rozporządzeń (obligatoryjnych oraz fakultatywnych) oraz sześciu obligatoryjnych zarządzeń – poinformował w odpowiedzi na pytanie DGP resort finansów.
Reforma wprowadzająca KAS zakłada zupełnie nową strukturę administracji skarbowej. Dziś mamy izby i urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej oraz izby i urzędy celne. Po zmianach będziemy mieli izby administracji skarbowej, którym będą podlegały urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe. Cel zmian: zwiększenie efektywności skarbówki i lepsze zapobieganie wyłudzeniom VAT.
Urzędy skarbowe będą pełniły analogiczne funkcje, jak dziś urzędy skarbowe i urzędy celne – w zakresie podstawowej realizacji zadań i obsługi podatników. Będą też przeprowadzały kontrole i prowadziły czynności sprawdzające. Natomiast urzędy celno-skarbowe będą się zajmowały podmiotami wyselekcjonowanymi do kontroli na bazie analizy ryzyka. W tym ostatnim przypadku działania będą skierowane na oszustwa podatkowe albo uniknięcie opodatkowania.