Znane są już wzory formularzy, na których rozliczymy się z podatku dochodowego za 2008 rok.
Na miesiąc przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego za 2008 rok poznaliśmy oficjalne wzory zeznań podatkowych PIT. Właśnie ukazało się rozporządzenie ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
Za 2008 rok będziemy rozliczać się na bardziej skomplikowanych formularzach PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-38. Pracodawcę, którego upoważnimy do rozliczenia naszych dochodów, będzie obowiązywał formularz PIT-40. Ogólna konstrukcja zeznań nie uległa zmianie. Mimo to druki zawierają więcej stron i więcej rubryk. To samo dotyczy zresztą załączników do zeznań.
Największe zmiany dotyczą załącznika PIT-O, m.in. dlatego, że teraz trzeba będzie podawać bardziej szczegółowe dane przy korzystaniu z ulgi na dzieci. W załączniku znalazły się np. rubryki na podanie takich informacji jak: PESEL dziecka, data urodzenia czy miesiące, za które przysługuje odliczenie. Ten ostatni punkt jest związany ze zmianą zasad rozliczania ulgi, która od przyszłego roku ma przysługiwać tylko za okres, kiedy przysługuje ulga na dziecko (np. dla dziecka urodzonego w lipcu tylko połowa ulgi, ponieważ tylko za sześć miesięcy). Mimo że załącznik zawiera pozycje służące do wykazania okresu wychowywania, reguł tych nie stosujemy jednak w rozliczeniu za 2008 rok. W rozliczeniu za 2008 rok, bez względu na okres wychowywania dziecka, przysługuje całe odliczenie.
Za to już w rozliczeniu za 2009 rok pojawi się nowe zeznanie: PIT-39, w którym rozliczymy się z dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Oznacza to, że w skrajnym przypadku podatnik, który ma wiele źródeł przychodów, będzie musiał w rozliczeniu za 2008 rok złożyć nawet cztery zeznania podatkowe. Wystarczy, że uzyska dochody z pracy (PIT-37), prowadzi równocześnie firmę opodatkowaną stawką liniową (PIT-36L), inwestuje na giełdzie (PIT-38) i sprzeda mieszkanie, które kupił po 1 stycznia 2009 r. (PIT-39). PIT-39 po raz pierwszy będzie składany do 30 kwietnia 2010 r.
Nowe rozporządzenie ukazało się w Dzienniku Ustaw nr 212, poz. 1335 i obowiązuje od 1 grudnia 2008 roku.
FORMULARZE ZEZNAŃ DO ROZLICZENIA ZA 2008 ROK
Nowe formularze zeznań podatkowych, jakie podatnicy będą musieli złożyć już w rozliczeniu za 2008 rok, to: PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38. Wszystkie te deklaracje składa się do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który dokonywane jest rozliczenie. Oznacza to, że nowe druki trzeba będzie składać po raz pierwszy do 30 kwietnia 2009 r.