Nabycie towaru lub usługi nie jest jedynym warunkiem rozliczenia kosztów w PIT. Do tego potrzebna jest także rzetelna faktura – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Tym samym NSA obalił argumentację podatnika, który uważał, że warunkiem odliczenia w podatkach dochodowych jest faktyczne nabycie towarów lub usług i wykorzystywanie ich do osiągania przychodu, a warunki formalne (tj. prawidłowa faktura) mogą mieć znaczenie wyłącznie dla odliczenia VAT naliczonego.
Sprawa dotyczyła podatnika prowadzącego działalność w formie spółki jawnej. W rozliczeniu z fiskusem mężczyzna wykazał koszty podatkowe o wartości niemal 800 tys. zł. Wynikały one z faktur wystawionych mu przez jeden podmiot. Kontrola skarbowa ustaliła jednak, że wystawca faktur w ogóle nie prowadził działalności gospodarczej. W związku z tym fiskus zakwestionował koszty podatnika. Argumentował, że faktury są nierzetelne, bo wynika z nich, że sprzedawcą jest podmiot, który faktycznie nim nie był.
Podatnik to zakwestionował. Uważał, że bez znaczenia jest to, czy jego kontrahent prowadził działalność gospodarczą, czy nie. Twierdził, że organy podatkowe powinny skupić się na tym, czy towary i usługi faktycznie zostały przez niego nabyte i wykorzystane w działalności gospodarczej. Uważał, że mógłby to wykazać, gdyby organ zgodził się m.in. na powtórne przesłuchanie świadków. Twierdził, że faktury mają pierwszorzędne znaczenie wyłącznie w podatku VAT, bo tam o prawie do odliczenia decyduje formalizm, w podatkach dochodowych natomiast liczą się kwestie materialne.
Podatnik przegrał w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie. Sąd stwierdził, że samo nabycie towarów lub usług i wykorzystywanie ich do osiągnięcia przychodu jest rzeczą ważną, ale niejedyną, gdy chodzi o koszty. Wyjaśnił, że usługi i towary muszą też zostać nabyte od podmiotu wskazanego na fakturze.
Wyrok potwierdził NSA. Sędzia Krzysztof Winiarski powiedział, że dla zaliczenia wydatku do kosztów niezbędne jest nie tylko zaistnienie konkretnego zdarzenia gospodarczego polegającego na zakupie towarów lub usług u konkretnego sprzedawcy i za konkretną cenę, ale także odpowiednie udokumentowanie tej operacji. – Skoro więc z ustaleń organów podatkowych wynika, że wykazany na fakturze dostawca nie mógł sprzedać towarów i usług, to organy słusznie odmówiły podatnikowi prawa do zaliczenia wydatków do kosztów – wyjaśnił sędzia.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 4 października 2016 r., sygn. akt II FSK 2344/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia