To efekt decyzji Komisji Europejskiej, która wszczęła postępowanie w sprawie obowiązującego od 1 września podatku. Komisja zarzuca polskiemu rządowi, że przez przyjęcie progresywnego systemu podatku handlowego dyskryminuje podmioty o największych obrotach. Chce zbadać, czy Polska nie faworyzuje mniejszych sieci i sklepów, stosując m.in. zwolnienie dla obrotów nieprzekraczających 17 mln zł miesięcznie.

Do czasu podjęcia ostatecznej decyzji KE nakazała zawieszenie udzielania pomocy niezgodnej z prawem. Dlatego też minister finansów zaproponował zawieszenie poboru podatku od sprzedaży detalicznej. Jest to możliwe na podstawie przepisów ordynacji podatkowej.

Wraz z projektem pojawiły się też jednak wątpliwości. Według Małgorzaty Samborskiej, doradcy podatkowego w Grant Thornton, samo zaniechanie poboru nie daje podstaw do zwolnienia z ustawowego obowiązku składania deklaracji podatkowych

Etap legislacyjny

Projekt rozporządzenia z 27 września 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od sprzedaży detalicznej – w konsultacjach.