Wspólnik spółki osobowej nie płaci PIT od wierzytelności otrzymanych w wyniku jej likwidacji. Także wtedy, gdy te zostaną spłacone – orzekł NSA.
Sprawy dotyczyły dwóch wspólniczek spółki z o.o., która miała zostać przekształcona w spółkę jawną, a następnie zlikwidowana. Po likwidacji spółki osobowej jej majątek miał zostać podzielony między obie kobiety. Były nim pieniądze i należne firmie wierzytelności.
Co do pieniędzy dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu od razu przyznał, że ich otrzymanie jest dla wspólniczek neutralne podatkowo. Wynika to bowiem bezpośrednio z art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o PIT. Spór toczył się wyłącznie o wierzytelności. Fiskus zgodził się co do tego, że samo ich otrzymanie nie spowoduje obowiązku zapłaty PIT. Dodał jednak, że przychód i obowiązek zapłaty podatku powstaną z chwilą, gdy zobowiązani spłacą wierzytelności. Zwrócił uwagę na to, że w wyniku spłaty podatniczki otrzymają pieniądze, a to zupełnie co innego niż otrzymanie samych wierzytelności.
Podatniczki wygrały jednak w WSA w Poznaniu. Sąd orzekł, że nie ma przepisu, który pozwalałby na opodatkowanie środków uzyskanych w wyniku spłaty wierzytelności.
Wyrok potwierdził następnie NSA. Sędzia Grażyna Nasierowska powiedziała, że spłacone wierzytelności są wyłączone z podstawy opodatkowania. Przypomniała, że zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b ustawy o PIT przychód u wspólnika powstaje tylko, gdy dojdzie do zbycia składników majątku otrzymanych w wyniku likwidacji. Wyjaśniła więc, że fiskus mógłby żądać podatku, gdyby doszło do sprzedaży wierzytelności, ale nie gdy dochodzi do ich spłaty.
ORZECZNICTWO
Wyroki NSA z 28 września 2016 r., sygn. akt II FSK 2414/14, II FSK 2415/14.