Odpłatne udostępnianie stołów bilardowych nie jest objęte preferencyjnym VAT – uznał dyrektor katowickiej izby. Pytanie zadał powiat zarządzający dużym obiektem sportowym.
Znajdują się w nim m.in. pływalnia, kręgielnia, kort do squasha, stoły bilardowe. Powiat odpłatnie udostępnia te atrakcje mieszkańcom. Pobiera też opłaty za wypożyczenie sprzętu, np. specjalnych butów do kręgli, rakiet do squasha.
Do wszystkich tych świadczeń stosuje stawkę 8 proc. VAT. Traktuje je bowiem jako usługi związane z działalnością obiektów sportowych (PKWiU 93.11.10.0) lub – w przypadku udostępniania stołów do bilarda – jako związane z rekreacją sportową (PKWiU 93.29.19.0).
Stawkę 8 proc. stosuje też do usług wypożyczania sprzętu do gry w kręgle lub squasha. Traktuje je bowiem jako świadczenia pomocnicze, pozostające w ścisłym związku z usługą główną, która powinna być opodatkowana taką samą, preferencyjną stawką VAT. Nikt bowiem nie wypożycza rakiety do squasha, nie planując jednocześnie wejścia na kort – argumentował powiat.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zgodził się z nim co do klasyfikacji wszystkich usług z wyjątkiem odpłatnego udostępniania stołów bilardowych. Przypomniał, że w świetle załącznika nr 3 do ustawy o VAT obniżoną stawkę podatku można stosować m.in. wobec pozostałych usług związanych z rekreacją, jednak wyłącznie w zakresie wstępu. Tymczasem wynajęcie stołu nie wiąże się z żadnym wstępem na obiekt sportowy – uznał organ. Jego zdaniem nie ma w tym wypadku znaczenia, że stoły znajdują się w tym samym obiekcie sportowym i służą rekreacji. Usługi w tym zakresie są opodatkowane według stawki podstawowej – stwierdził.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 14 września 2016 r., nr IBPP2/4512-452/16-2/WN.