Fiskus od dawna stoi na stanowisku, że chodzi o każdy dochód, także wolny od podatku. Potwierdził to również Naczelny Sąd Administracyjny. Ostatecznie spór rozstrzygnie TK.

Kto skorzysta z ulgi

Kto skorzysta z ulgi

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Co ważne, stanowisko podatnika poparł rzecznik praw obywatelskich. W sierpniu postanowił włączyć się do sprawy. W piśmie procesowym (V.511.288.2016.JG/KB) zarzucił, że przepisy podatkowe różnicują sytuację rodziców dzieci niepełnosprawnych w zależności od tego, czy alimenty zostały wypłacone z własnej woli, czy na podstawie wyroku sądu. Wyjaśnił, że podatnicy, których dzieci otrzymują je w wysokości zasądzonej i przekraczającej wskazany przez ustawodawcę próg, nie mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Natomiast kwota świadczeń uiszczanych dobrowolnie nie wpływa na prawo do skorzystania z tej ulgi.

Rzecznik podkreślił, że wprawdzie zasada równości nie ma charakteru absolutnego i dopuszcza wprowadzanie różnicowań, ale takie odstępstwo od tej zasady jest niedopuszczalne.

To jednak nie wszystkie problemy. Wiele uwagi uldze rehabilitacyjnej w ostatnim czasie poświęcają posłowie w interpelacjach skierowanych do ministra finansów. Parlamentarzyści wskazali m.in. na problemy z interpretacją przepisów dotyczących odliczenia wydatków na przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.