W 2015 r. w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych rozliczyło się ponad milion osób. Wykazali przychody ok. 3 mld zł wyższe niż rok wcześniej.
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych / Dziennik Gazeta Prawna
To dane z najnowszego sprawozdania Ministerstwa Finansów. Wynika z niego, że w 2015 r. przybyło osób, które rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – rok temu było ich 961 tys.

Polecany produkt: Rachunkowość 2016

Łącznie ryczałtowcy wykazali przychody w wysokości prawie 46 mld zł (w rozliczeniu za 2014 r. mieli przychody rzędu 43 mld zł).
Wzrosły również przychody przeciętnego ryczałtowca. W 2015 r. wykazał on średnio 45,8 tys. zł przychodów, podczas gdy w 2014 r. – 44,7 zł, a w 2013 – 43 tys. zł.
Najwięcej, bo ponad pół miliona osób (o 788 mniej niż w 2014 r.), rozliczyło się ryczałtem z działalności gospodarczej. Wykazali w ten sposób łącznie ok. 37,4 mld zł przychodów.
Pozostałe ponad 8,5 mld zł to przychody z najmu. Z roku na rok one rosną. W 2015 r. ryczałtowcy wykazali z tego źródła o blisko milion złotych więcej niż w roku poprzednim, a w porównaniu z 2013 r. o 1,8 mln zł więcej.
Rośnie również liczba wynajmujących, którzy wybierają ryczałt. W 2012 r. było ich 343 tys., w 2013 r. 385 tys., w 2014 r. 426, a w 2015 r. 469 tys. osób.
Z danych ministerstwa wynika, że zwiększa się zawieranie umów najmu okazjonalnego, choć nadal nie cieszy się ono dużym zainteresowaniem. Rozwiązanie to zostało wprowadzone 28 lutego 2010 r. W ubiegłym roku zdecydowało się na nie 5718 podatników, czyli o 1327 więcej niż w 2014 r. i o 2169 więcej niż dwa lata wcześniej.
Ze sprawozdania wynika natomiast, że ubywa podatników korzystających z ulgi rehabilitacyjnej i na internet. Z pierwszej skorzystało w ubiegłym roku 765 osób, z drugiej – 788 osób.
Przybywa natomiast chętnych do odliczenia darowizn; w rozliczeniu za 2015 r. odjęło je ponad 1500 osób.