TRZY PYTANIA DO... EWY MATUSZEWSKIEJ, doradcy podatkowego w TPA Horwath Sztuba Kaczmarek - Uchwalona już nowelizacja ustawy o PIT zakłada, że od 1 stycznia 2009 r. z przepisów tej ustawy zniknie ulga meldunkowa. Czy będzie można z niej korzystać na zasadach praw nabytych?
- Tak. Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ulga meldunkowa będzie miała zastosowanie - w myśl zasady zachowania praw nabytych - dla podatników, którzy nabyli nieruchomość przed 1 stycznia 2009 r. W celu skorzystania z ulgi podatnik nadal będzie zobowiązany do wykazania, że był zameldowany w zbywanej nieruchomości minimum 12 miesięcy, tyle że oświadczenie o spełnieniu warunków do zwolnienia będzie składał w terminie złożenia rocznego zeznania za rok, w którym nastąpiło zbycie.
• Od początku przyszłego roku również obowiązek meldunkowy ma zostać zastąpiony rejestracją. Czy to wpłynie na ulgę meldunkową?