Konwencja, która wdroży pomysły OECD do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, ma być gotowa do podpisu pod koniec 2016 r.
Chodzi o sytuację, kiedy małżonkowie wychowują jedno dziecko i chcą w związku z tym skorzystać z odliczenia podatkowego. Zgodnie z art. 27f ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o PIT takie uprawnienie przepada, jeśli ich dochody przekroczą kwotę 112 tys. zł rocznie. To często okazuje się problemem w sytuacji, gdy jeden z małżonków zarabia za granicą, a drugi w kraju. Dochód z obcego państwa ma znaczenie dla ustalenia limitu 112 tys. zł, jeśli pochodzi np. z Holandii z którą w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania wybrano metodę tzw. proporcjonalnego odliczenia. Innymi słowy taki zarobek zawsze trzeba wykazać w Polsce, ale fiskus pozwoli potrącić według proporcji zapłaconą w obcym kraju daninę. Inna sytuacja dotyczy państw z którymi wybrano metodę tzw. wyłączenia z progresją. Chodzi np. o dochody z Niemiec, które nie są opodatkowane w naszym kraju, ale mają znaczenie dla wyliczania ewentualnego podatku od tych osiągniętych w Polsce. Zdaniem podatników to oznacza, że nie mogą one pozbawiać ich prawa do ulgi prorodzinnej. Limit 112 tys. zł dotyczy bowiem tylko dochodów opodatkowanych w kraju.
Takiego zdania byli też małżonkowie, którzy zadali pytanie dyrektorowi katowickiej izby. W ich przypadku żona rozliczała się wspólnie z pracującym w Niemczech mężem, wychowywali jedno dziecko. Kobieta była zdania, że zagraniczny zarobek nie wliczy się do limitu, po którego przekroczeniu stracą prawo do rozliczania ulgi prorodzinnej.
Innego zdania był dyrektor katowickiej izby. Zwrócił uwagę na treść art. 27f ust. 2a ustawy o PIT z którego wynika, że limit 112 tys. zł dotyczy m.in. dochodów opodatkowanych według skali podatkowej. To zaś oznacza, że chodzi też o niemieckie zarobki męża – wyjaśnił dyrektor izby. Przypomniał, że zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o PIT takie zagraniczne dochody mają wpływ na wysokość podatku od dochodów osiągniętych w kraju. Tym samym wliczają się do limitu, który pozbawi prawa do ulgi prorodzinnej osoby wychowujące jedno dziecko – podsumował dyrektor izby.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 21 lipca 2016 r., nr IBPB-2-2/4511-511/16/NG.