Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej, podała Kancelaria Prezydenta. Stawki podatku wynoszą: 0,8 % podstawy opodatkowania - w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 tys. zł oraz 1,4 % nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 tys. zł -w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 tys. zł.

Sprzedawcy detaliczni, których miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej nie przekracza kwoty 17 tys. zł, nie będą zobowiązani do składania deklaracji o wysokości podatku.

Ustawa ma na celu wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego nowego podatku, zwanego podatkiem od sprzedaży detalicznej, obciążającego bezpośrednio przychody z tytułu odpłatnego zbycia towarów. Głównym celem wprowadzenia nowego podatku jest zwiększenie dochodów budżetowych państwa, podano w informacji.

"Zgodnie z przyjętą ustawą, podatnikami podatku są sprzedawcy detaliczni, natomiast przedmiotem opodatkowania jest przychód ze sprzedaży detalicznej. Sprzedażą detaliczną w rozumieniu ustawy jest dokonywanie na terytorium Polski, w ramach działalności gospodarczej zbywcy, odpłatnego zbywania towarów konsumentom [...] na podstawie umowy zawartej w lokalu przedsiębiorstwa oraz poza lokalem przedsiębiorstwa" – czytamy dalej.

Reklama

Podstawę opodatkowania podatkiem stanowi osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 tys.zł.

"Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą osiągnięcia w danym miesiącu przychodu przekraczającego 17 000 000,0 zł i dotyczy przychodu powyżej tej kwoty osiągniętego od tej chwili do końca miesiąca" – podano także.

Stawki podatku wynoszą:
- 0,8 % podstawy opodatkowania – w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 tys. zł,
- 1,4 % nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 tys.-zł – w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 tys. zł.

Sprzedawcy detaliczni, których miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej nie przekracza kwoty 17 tys. zł, nie będą zobowiązani do składania deklaracji o wysokości podatku.

Ustawa wchodzi w życie 1 września 2016 r.