Wysokość sankcji będzie uzależniona od wartości, na jaką będzie opiewał podrobiony dokument. Takie rozwiązania zawiera projekt nowelizacji kodeksu karnego i innych ustaw, który ukazał się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. W ten sposób Ministerstwo Sprawiedliwości spełniło swoją obietnicę zaostrzenia kar za wyłudzenia VAT. Państwo traci na tym procederze kilkadziesiąt miliardów złotych rocznie, a przestępcy sankcji unikają albo płacą symboliczne grzywny.

Przerobione faktury

Najważniejsza zmiana w projekcie dotyczy dodania do kodeksu karnego nowych: art. 270a, art. 271a i art. 277a–277d. Przewidują one kary za podrabianie lub przerabianie faktur, a także ich wystawianie i używanie, jeśli nie będą odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych.

Jakie wyroki dla przestępców podatkowych

Jakie wyroki dla przestępców podatkowych

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Artykuł 270a przewiduje, że osobie, która podrobi lub przerobi fakturę tak, aby uchodziła za autentyczną, będzie groziła kara więzienia od 6 miesięcy do 8 lat. Jeśli jednak wartość towarów lub usług, których dotyczyć będą takie faktury, przekroczy 1 mln zł, grozić będzie mu nie mniej niż 3 lata za kratami. Zgodnie z nowym art. 271 k.k. takie same zasady obejmą osoby, które w wystawionej fakturze podadzą nieprawdę co do okoliczności, które pozwolą fiskusowi ustalić wysokość zobowiązania podatkowego. W każdym z takich przypadków sąd niezależnie od kary więzienia będzie mógł wymierzyć przestępcy również grzywnę – maksymalnie nawet 74 mln zł!

Polecany produkt: VAT 2017>>>

Jeśli wartość sfałszowanych albo „pustych” faktur będzie większa niż 5 mln zł, to przestępcy grozić będzie kara od 5 do 25 lat więzienia. Przepis ten ma dotyczyć przede wszystkim członków grup przestępczych, które zarabiają krocie na wyłudzaniu VAT, a ich działalność w największym stopniu odbija się na kondycji budżetu.

Na nadzwyczajne złagodzenie kary będzie mogła liczyć osoba, która wyjawi okoliczności przestępstwa i ewentualnych wspólników. Jeśli przy okazji zwróci wyłudzone mienie i wyrówna uszczuplenie podatkowe, to sąd na wniosek prokuratora może nawet w ogóle odstąpić od wymierzenia kary.

Sankcje to nie wszystko

Eksperci są sceptyczni jeśli chodzi o podwyższanie kar za wyłudzenia podatków, w szczególności VAT. Radosław Piekarz, doradca podatkowy i partner w A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz, chwali rząd za silną wolę walki z wyłudzeniami podatku, których poziom jest zatrważający. Uważa jednak, że ważniejsze w tym zakresie są zmiany, które szykuje minister finansów. Chodzi m.in. o reorganizację administracji skarbowej i zmiany dotyczące charakteru przeprowadzanych kontroli. – Samo podwyższenie kar za przestępstwa fiskalne ma natomiast charakter mocno polityczny. Już dziś bowiem są one dość wysokie, a jednocześnie ponosi je niewielu podatników. Czy samo podwyższenie ich wysokości do tak wysokiego poziomu coś zmieni? Szczerze wątpię – przyznaje ekspert.

Przeciwnikiem drakońskich kar czy przepadku majątku – innego pomysłu na walkę z wyłudzeniami VAT – jest również Dariusz M. Malinowski, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. – Chęć wprowadzenia takich kar świadczy o tym, że władza nie potrafi zapobiec powstawaniu przestępczości podatkowej – uważa.

Obaj zwracają uwagę, że fiskus musi stać się bardziej efektywny, wykrywać i zbierać bezsporne dowody oszustw fiskalnych. – Dopiero później możemy się zastanawiać czy osoba za nie odpowiedzialna powinna pójść do więzienia na 25 lat – stwierdza Radosław Piekarz.

Dariusz M. Malinowski zwraca z kolei uwagę, że jeśli sankcje będą drakońskie, to przestępcy przeniosą ogniska wyłudzeń VAT tam, gdzie polska jurysdykcja prawa karnego ich nie dosięgnie, a więc za granicę. – Nie oznacza to jednak, że wyłudzenia nie będą dokonywane na szkodę Skarbu Państwa – przyznaje. Dodaje też, że wyłudzenia VAT w Polsce są ogromnym problemem, ale w praktyce karze się nie tych, którzy stoją za procederem i uzyskują realne korzyści, tylko uczciwych przedsiębiorców, którzy nieopatrznie, często przez nieuwagę, kupili towar, który na wcześniejszych etapach obrotu był przedmiotem karuzeli VAT.

Etap legislacyjny

Projekt w trakcie konsultacji