Dofinansowanie do usługi doradczej, które pozwala klientowi zapłacić niższą cenę za tę usługę, podlega opodatkowaniu, bo zwiększa obrót – uznał NSA.
Sprawa dotyczyła spółki świadczącej usługi księgowe i doradztwa podatkowego, opodatkowane 23-proc. VAT. W 2014 r. spółka podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) umowę o udzielenie wsparcia na świadczenie usług doradczych w punktach konsultacyjnych, w ramach jednego z projektów współfinansowanych ze środków UE.
W umowie określono zasady dofinansowania. Dzięki temu klient korzystający z usługi płaci 10 proc. kosztów usług doradczej (plus VAT), a resztę pokrywa PARP, w tym do 85 proc. ze środków unijnych.
Spór z fiskusem toczył się o to, czy kwota dotacji również wchodzi do podstawy opodatkowania VAT. Spółka uważała, że nie, bo – jak twierdziła – wsparcie od PARP jest refundacją poniesionych kosztów i nie ma bezpośredniego wpływu na cenę świadczonej usługi. Co więcej, dotacja nie jest przyporządkowana do konkretnej usługi. Ma jedynie charakter zakupowy i finansuje wyłącznie koszty działalności, a nie sprzedaż usług – argumentowała spółka.
Innego zdania był dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy. Powołał się na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE (wyroki w sprawach C-184/00 oraz C-353/00) i wyjaśnił, że dotacja podlega VAT, jeżeli jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia i dzięki niej cena świadczenia jest niższa o konkretną kwotę. Nie podlega VAT tylko dotacja, która nie wpływa na cenę świadczenia – stwierdził organ.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zgodził się z tym stanowiskiem. Wyjaśnił, że dotacje należy podzielić na takie, które są dopłatą do działalności przedsiębiorstwa, i takie, które pozwalają nabywcy kupić towary lub usługi po niższej cenie. W tym ostatnim przypadku podlegają one VAT. Sąd uznał, że tak właśnie jest w rozpatrywanej sprawie – dotacja zmniejsza bowiem cenę usług aż o 90 proc.
Tak samo orzekł NSA. Wskazał, że w tej sprawie dotacja jest wypłacana tylko w razie świadczenia usług przez spółkę, a jej wysokość zależy również od liczby wykonanych świadczeń. Sąd nie miał więc wątpliwości, że celem dotacji było obniżenie ceny usługi. A zatem zwiększa ona obrót i podstawę opodatkowania VAT.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 14 lipca 2014 r., sygn. akt I FSK 773/16.