Resort finansów wie o trudnościach przedsiębiorców z wprowadzaniem danych z dokumentów zakupowych do struktur jednolitego pliku kontrolnego. – Za kilka dni wyjaśnimy tę sprawę i firmy będą zadowolone – zapewniło MF w odpowiedzi na pytanie DGP.
Ministerstwo poinformowało, że nie będzie to rozporządzenie ani interpretacja ogólna, której treść byłaby wiążąca dla całego aparatu skarbowego. Resort zapowiada, że opublikuje kolejny (trzeci już) pakiet odpowiedzi na najczęstsze pytania podatników o JPK. – Takie odpowiedzi zostaną opublikowane w najbliższym czasie, być może nawet w najbliższych dniach – zapewniło MF.
W pakiecie mają się znaleźć wyjaśnienia dotyczące problemów z ewidencjonowaniem faktur zakupowych. Chodzi o kłopoty z jedną z siedmiu struktur JPK_FA (faktura VAT). Struktura ta składa się z dwóch części i do jednej z nich powinny być wprowadzane szczegółowe dane dotyczące każdej z faktur.
Pierwotnie miała ona dotyczyć tylko faktur sprzedażowych, ale potem resort wyjaśnił, że obejmuje ona także dokumenty zakupowe. Przedsiębiorcy nie mają większych trudności z wprowadzaniem do struktury informacji o fakturach sprzedażowych, ale jest problem z fakturami zakupowymi. W praktyce bowiem okazuje się, że szczegółowe dane ilościowe bądź wartościowe należy wprowadzać do systemów informatycznych ręcznie, a to generuje dodatkowe, nieprzewidziane koszty.
Problem mają obecnie duzi przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), bo powinni przygotować JPK_FA na żądanie urzędników fiskusa już od lipca 2016 r. Małe, średnie i mikrofirmy będą objęte takim samym obowiązkiem dopiero od 1 lipca 2018 r.