Podatnicy, którzy kupią mieszkanie lub dom od 1 stycznia 2009 r., sprzedaż tych nieruchomości rozliczą na nowych zasadach. Podatek nadal będzie wynosił 19 proc. dochodu. Zniknie jednak ulga meldunkowa, którą zastąpi ulga mieszkaniowa.
Od początku 2009 roku wejdą w życie znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wprowadzą one sporo zmian w zakresie rozliczania transakcji sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami.
W związku z tym, że jest to już druga zmiana przepisów w tym zakresie w ciągu ostatnich dwóch lat, do rozliczania zbycia nieruchomości będzie trzeba stosować trzy tryby rozliczeń. Wszystkie uzależnione od momentu nabycia nieruchomości. Trzeba zatem uważać: sposób opodatkowania sprzedaży mieszkania lub domu będzie zależał od daty ich kupna.