Podatnik, który był zameldowany w sprzedawanym mieszkaniu lub domu przez co najmniej 12 miesięcy, może przy zbyciu nieruchomości skorzystać z ulgi meldunkowej. O takim rozliczeniu transakcji trzeba będzie powiadomić urząd skarbowy.
Podatnik, który sprzedaje nieruchomość lub prawo majątkowe związane z nieruchomością przed upływem pięciu lat, licząc od momentu ich nabycia, od takiej transakcji zapłaci podatek dochodowy od osób fizycznych. W zależności od momentu nabycia podatek ten wyniesie albo 10 proc. od przychodu, gdy sprzedawana jest nieruchomość kupiona do końca 2006 roku, albo 19 proc. od dochodu, gdy podatnik będzie zbywał nieruchomość nabytą od 1 stycznia 2007 r.

Prawo do ulgi