Podatnik, który nieodpłatnie udostępni pomieszczenie w budynku, musi proporcjonalnie zmniejszyć odpisy amortyzacyjne – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła banku, który jedno z pomieszczeń w swoim budynku udostępnił nieodpłatnie fundacji (organizacji pożytku publicznego).
Spór z fiskusem sprowadzał się do tego, czy bank powinien zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od całego budynku, czy z wyłączeniem pomieszczeń udostępnionych fundacji.