Każdy naczelnik urzędu celno-skarbowego będzie mógł wykonywać kontrolę, niezależnie od siedziby sprawdzanego. Zanosi się na jeszcze większe dublowanie procedur niż dziś.
Zmianę przewiduje poselski projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.
Wprawdzie już dziś jest podobnie, ale jednak nie do końca – wskazuje Michał Goj, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego w EY. Obecnie jeden urząd może skontrolować wszystkich podatników biorących udział w transakcji, mimo że mają siedziby w różnych województwach. Dyrektor urzędu kontroli skarbowej musi jednak dysponować upoważnieniem, aby podjąć działania na terenie innego urzędu – tłumaczy ekspert EY.