Każdy, kto wynajmuje pokój, mieszkanie lub dom i osiąga z tego tytułu przychody jest zobowiązany odprowadzić od tego należny podatek. Wynajem można opodatkować na zasadach ogólnych lub ryczałtem albo w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej (na zasadsach ogólnych lub podatkiem liniowym).

Na początek warto przeanalizować, jakie formy opodatkowania najmu mamy do wyboru. Przede wszystkim, należy podjąć decyzję, czy będziemy rozliczać nasz najem:

W przypadku najmu prywatnego mamy do wyboru ryczałt (8,5% od przychodu) oraz zasady ogólne (18% i 32% od dochodu). Działalność gospodarcza może być z kolei rozliczana na zasadach ogólnych (18% i 32% od dochodu) lub na zasadach podatku liniowego (19% od dochodu).