Jestem fizjoterapeutą i chcę zacząć dorabiać, świadcząc usługi indywidualnym klientom – pisze pan Jakub. – Czy taka działalność wymaga instalowania kasy rejestrującej? Są to w pewnym zakresie usługi medyczne – pyta czytelnik.
Pan Jakub będzie świadczyć usługi z zakresu ochrony medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Obowiązek zastosowania kasy rejestrującej będzie jednak zależał w tym przypadku od skali prowadzonej działalności. Jeżeli wartość usług nie przekroczy w proporcji do okresu ich wykonywania w danym roku 20 tys. zł, pan Jakub nie będzie musiał ewidencjonować obrotu na kasie. Oznacza to, że jeżeli czytelnik zacznie działalność w połowie roku, to limit wyniesie 10 tys. zł. Jeżeli przewidywany obrót będzie niższy, nie musi zakładać kasy fiskalnej w tym roku.
W tym przypadku nie będzie miał zastosowania bezwzględny obowiązek stosowania kas, który dotyczy usług medycznych, o których mowa w par. 4 pkt 2f rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Ten bowiem przepis dotyczy usług medycznych świadczonych przez lekarzy i lekarzy dentystów, ale nie przez weterynarzy. Fiskus wskazuje, że usługi w zakresie opieki medycznej świadczą lekarze i lekarze dentyści i są to usługi mające na celu ochronę zdrowia ludzkiego. Z kolei zasady i warunki wykonywania tych zawodów określa ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 464). Nie dotyczy to więc nie tylko fizjoterapeutów, ale np. psychologów i weterynarzy.
Potwierdzają to organy podatkowe. W przypadku fizjoterapeutów takie stanowisko zaprezentował dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji podatkowej z 10 maja 2016 r.
Podstawa prawna
Par. 3 ust. 1 pkt 2, par. 4 pkt 2 lit. f rozporządzenia z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących (Dz.U. poz. 1544).