Prezenty ślubne, darowizny od rodziny i pieniądze przekazane w ramach tzw. grupy zerowej mogą być zwolnione z podatku, ale pod warunkiem spełnienia określonych warunków. Monika Piątkowska, ekspertka podatkowa, wyjaśnia, jakie są limity kwoty wolnej od podatku oraz jak uniknąć opłat skarbowych.

Darowizny ślubne a obowiązek zgłoszenia podatku

Ekspertka zwróciła uwagę, że np. prezenty ślubne lub otrzymane środki pieniężne są traktowane jako darowizna. Oznacza to, że w oparciu o ustawę o podatku od spadku i darowizn - o ile ich wartość nie przekroczy określonych progów - nie muszą być zgłaszane organom podatkowym. Kwota wolna od podatku jest zależna od stopnia spokrewnienia z darczyńcą - zastrzegła.

W przypadku III grupy podatkowej, czyli osób obcych, kwota wolna wynosi 5 tys. 733 zł w okresie 5 lat - poinformowała Piątkowska. Z kolei dla grupy II (np. rodzeństwo naszych rodziców), kwota wynosi 27 tys. 090 zł, a dla grupy I (np. małżonka, dzieci, rodziców) - 36 tys. 120 zł. Zaznaczyła jednak, że np. przy regularnym przyjmowaniu darowizn od danej osoby, obdarowywany powinien sumować ich wartość i w razie przekroczenia limitu zgłosić darowiznę organom skarbowym. Tu podobnie - stawka podatku jest zależna od stopnia pokrewieństwa i otrzymanej kwoty.

Warunki zwolnienia z podatku w grupie zerowej

Jeśli chcemy, by otrzymany prezent - bez względu na wysokość kwoty - nie był objęty podatkiem w ramach tzw. grupy zerowej, muszą być spełnione odpowiednie warunki - zaznaczyła ekspertka. Do grupy zerowej zaliczana jest najbliższa rodzina, np. dzieci, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, ojczym, macocha itp. Warunkiem zwolnienia z podatku jest poinformowanie o darowiźnie urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy, a także przekazanie jej na konto bankowe lub przekazem pocztowym na adres obdarowywanego. Prezent przekazany w formie gotówki nie będzie zwolniony z podatku; w przypadku braku spełnienia narzuconych wymagań, osoby traktowane są jako I grupa - podkreśliła Monika Piątkowska.